Tư Vấn & Chăm Sóc Khách Hàng | sale.muabanvinh@gmail.com | 091.6789.556
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

logo_mbv
DANH MỤC SẢN PHẨM
Tìm Kiếm Nhanh
Dưới 100.000 VND
100.000-200.000 VND
200.000-1.000.000 VND
Trên 1.000.000 VND

Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người tiêu dùng tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website MuaBanVinh.Com (“MuaBanVinh ”), trụ sở đăng ký tại địa chỉ: Số 9 Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp.Vinh - Nghệ An. Chính Sách này mô tả cách MuaBanVinh thu thập, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, chia sẻ, kiểm tra, cập nhật và bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng tham gia truy cập, giao dịch trên website MuaBanVinh.Com (“Thành viên”). Việc Thành viên truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website MuaBanVinh.Com được hiểu là Thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

1. Thông tin thu thập và mục đích thu thập

Khi Thành viên thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại website MuaBanVinh.Com , tùy từng thời điểm, MuaBanVinh sẽ thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông tin Thành viên”), để MuaBanVinh có thể định danh và/hoặc xác minh thông tin thành viên nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thông tin cá nhân: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Thành viên (thành viên);
 • Thông tin pháp nhân thực hiện khuyến mại: tên pháp nhân, địa chỉ đăng ký, email, mật khẩu đăng nhập, mã số thuế, tài khoản thanh toán… tùy thuộc theo yêu cầu phù hợp với luật định;
 • Thông tin sản phẩm: tên, loại sản phẩm, mô tả sản phẩm, chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của sản phẩm,…tùy thuộc theo yêu cầu phù hợp với luật định.

2. Tiếp cận và chỉnh sửa Thông tin Thành viên

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thông tin Thành viên của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu MuaBanVinh thực hiện việc này.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

website MuaBanVinh.Com sử dụng Thông Tin Thành viên bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi mục đích sau đây:

 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Thành viên dựa trên nhu cầu và các thói quen của Thành viên khi truy cập vào website MuaBanVinh.Com ;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và website MuaBanVinh.Com ;
 • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Thành viên với MuaBanVinh, các website, website khác của MuaBanVinh hoặc ngược lại;
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Thành viên trên website MuaBanVinh.Com .
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • MuaBanVinh sẽ có quyền chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng trong trường hợp pháp luật có quy định hoặc khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

4. Lưu giữ và bảo mật thông tin

Thông tin Thành viên sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của MuaBanVinh cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

5. Cam kết bảo mật Thông tin Thành viên

Thông tin cá nhân của Thành viên trên website MuaBanVinh.Com được MuaBanVinh cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MuaBanVinh. Việc thu thập và sử dụng Thông tin Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành viên đó, trừ trường hợp quy định tại mục 3, mục 7 Chính sách này hoặc trường hợp khác mà pháp luật có quy định.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Thông tin Thành viên, MuaBanVinh sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.

Mọi Thông Tin Thành viên, cũng như các thông tin trao đổi giữa Thành viên đều được lưu giữ và bảo mật.

MuaBanVinh có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Thành viên. MuaBanVinh cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Thành viên khi Thành viên truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của website MuaBanVinh.Com . Khi thu thập dữ liệu, MuaBanVinh thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Thành viên tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Thành viên này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

MuaBanVinh không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập Thông tin Thành viên trên website MuaBanVinh.Com cũng như trên các website của MuaBanVinh, trừ trường hợp được sự đồng ý của Thành viên.

MuaBanVinh cam kết sẽ không mặc định buộc Thành viên phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng website của mình.

Thành viên có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên website MuaBanVinh.Com cho bên nào khác. Trường hợp Thành viên tiết lộ thông tin dẫn đến thiệt hại, MuaBanVinh sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tất cả những vấn đề phát sinh.
MuaBanVinh không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Thành viên truy cập vào website MuaBanVinh.Com từ các website khác không phải là website chính thức của MuaBanVinh.
Thành viên tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website MuaBanVinh.Com , cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website MuaBanVinh.Com , cũng như các hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Trong trường hợp phát hiện Thành viên có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… MuaBanVinh có toàn quyền chuyển Thông tin Thành viên cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

6. Chia sẻ Thông Tin Thành viên

 • MuaBanVinh không cung cấp Thông Tin Thành viên cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc đã được Thành viên đồng ý theo các điều khoản trong Chính sách này.
 • Ngoài các trường hợp MuaBanVinh có quyền chia sẻ, cung cấp thông tin cho bên thứ ba được đề cập trong Chính sách này, MuaBanVinh sẽ có thông báo cụ thể cho Thành viên khi phải tiết lộ Thông Tin Thành viên cho một bên khác. Trong trường hợp này, MuaBanVinh cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Thành viên khi được sự đồng ý của Thành viên.
 • MuaBanVinh có thể chia sẻ Thông Tin Thành viên cho các mục đích sau:
  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: MuaBanVinh có thể dùng Thông Tin Thành viên để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Thành viên (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp MuaBanVinh tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Thành viên, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Thành viên cung cấp cho MuaBanVinh sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi Thông Tin Thành viên với các MuaBanVinh khác cùng thuộc tập đoàn MuaBanVinhvà các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Thành viên với MuaBanVinh. Việc chia sẻ này giúp MuaBanVinh có thể cung cấp cho Thành viên các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Thành viên có thể quan tâm. Trong trường hợp các MuaBanVinh liên kết của MuaBanVinh được cấp quyền truy cập Thông Tin Thành viên, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  • Trao đổi Thông Tin Thành viên với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của MuaBanVinh: MuaBanVinh có thể chuyển Thông Tin Thành viên cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Thành viên. MuaBanVinh cũng có thể trao đổi Thông Tin Thành viên với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi Thông Tin Thành viên với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Thành viên được MuaBanVinh sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Thành viên, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của Thành viên với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Thành viên có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Thành viên của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo (trên Google hoặc Facebook…).

7. Sử dụng Cookie

MuaBanVinh cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Thành viên khi truy cập và sử dụng tính năng của website MuaBanVinh.Com … nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp MuaBanVinh hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Thành viên để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

8. Liên hệ, giải quyết thắc mắc, khiếu nại

Bất kỳ khi nào Thành viên cần hỗ trợ, hãy gọi đến số Tổng đài: 091.6789.556

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website MuaBanVinh.Com đến địa chỉ MuaBanVinh.
Khi tiếp nhận những phản hồi này, MuaBanVinh sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

MuaBanVinh có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân của Thành viên là 15 ngày.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

facebook group-18px instagram-new 27.04.20-socialfooter-tiktokiconpng

NHẬN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA CHÚNG TÔI
 
LIÊN HỆ

Số 9 Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp.Vinh - Nghệ An

Tel: 091 6789 556

Email: sale.muabanvinh@gmail.com

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 : Sáng 7h-11h30 - Chiều 13h-17h30
Chủ nhật 8h-16h Nghỉ Trưa 12h-13h (KHÔNG GIAO HÀNG )

Công Ty Cổ Phần Đa Phúc

Số 9 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Thành Phố Vinh - Nghệ An

Mã Số Thuế : 2900596685